Bitcoin Ordinals vergeleken met NFT’s

Hoewel Bitcoin Ordinals en NFT’s overeenkomsten delen, zijn ze niet hetzelfde. Laten we eens kijken naar de factoren die deze twee technologieën wel en niet delen om beter te begrijpen hoe ze werken. Voor het schrijfgemak zal ik de termen Ordinals (voor Bitcoin) en NFT’s (voor traditionele NFTs op Ethereum etc) gebruiken.

Om te beginnen maken traditionele NFT’s gebruik van smart contracts. Het artwork dat door deze NFT’s wordt vertegenwoordigd is echter op een andere locatie opgeslagen. Het bestand waar jouw NFT naar linkt, of het nu een MP3-audiobestand, videobestand of JPEG-afbeelding is, bevindt zich off-chain. Je Bored Ape, Moonbird of Metaverse fashion sneaker staat dus niet op de blockchain.

Waarom? Heel eenvoudig – de gas fees zijn torenhoog. Laten we ter illustratie eens kijken naar het Ethereum-netwerk, traditioneel gezien de meest gebruikte NFT chain.

Elk volledig blok dat door het Ethereum-netwerk wordt verwerkt, is slechts ca 1 MB groot – en stel de afbeelding die je wilt uploaden is 2 MB groot. We kennen allemaal dat gevoel van wachten tot de ETH gas fees op het scherm verschijnen, stel je het wachten, en de prijs, eens voor als je voor twee volledige transactieblokken zou betalen?

We weten nu dus dat traditionele NFT’s metadata gebruiken, waar onder andere de link naar het bestand in staat. De maker kan dus zomaar deze link wijzigen. Stel je voor dat je een plaatje van een aap hebt gekocht en de volgende dag is het een geit..

Udi Wertheimer had daar recentelijk een goede tweet over waarbij hij Goblin Town als voorbeeld aanhaalde. Dit team was het niet eens met de royalties die ze kregen op de Goblins en besloten daar op alle plaatjes bij iedereen te vervangen door een gare middelvinger. Natuurlijk zijn er ook teams die hele leuke dingen uithalen met deze mogelijkheid. Maar het feit blijft dat je eigenlijk geen eigenaar bent van het digitale object dat je gekocht hebt.

Update 16-04-2023 18:39: Inmiddels zijn alle middelvingers vervangen door In Memoriam filmpjes

Hoe zijn Ordinals anders?

Bij Ordinals kan zoiets niet, aangezien de Ordinals on-chain worden opgeslagen. Als een Ordinal eenmaal op Bitcoin inscribed is, kan het niet meer worden gewijzigd. Het staat voor altijd in die vorm op Bitcoin.

Ze worden onveranderlijke digitale verzamelobjecten (in het engels mooi Digital Artifacts genoemd) die kunnen worden verhandeld op het Bitcoin-netwerk. Dit is dus het eerste en mijns inziens meest belangrijke verschil tussen Ordinals en NFT’s.

Een andere belangrijke verschil is de manier waarop zeldzaamheid wordt afgeleid en hoe prijzen op de markt zouden kunnen werken. Bij traditionele, op Ethereum gebaseerde NFT’s bepalen de attributen van de kunst of een gebruikte techniek doorgaans de zeldzaamheid van de NFT en vervolgens de prijs. Bij NFT’s zoals Ethereum Name Service (ENS) drijft bijvoorbeeld een beperkt aanbod de waarde aan.

Met Ordinals kan de prijsstelling echter ook worden bepaald door sleutelmomenten die een Bitcoin-blok vertegenwoordigen. De eerste 1.000, 10.000 of 100.000 ingeschreven Ordinals kunnen altijd worden gekoesterd door verzamelaars. Ook zouden sommige sats als kostbaarder worden beschouwd dan andere.

Dit leggen we gedetailleerder uit in het artikel “De 3 niveaus bij het verzamelen van Ordinals

Hier vormt zich dus een extra aspect bij de waardebepaling. Niet enkel het object dat inscribed is bepaald de waarde. Ook het moment van inscriben en de satjes waarop inscribed is kunnen de waarde beïnvloeden.

Dit zou ook kunnen verklaren waarom de activiteit rond Ordinals op korte termijn al een enorm veel aandacht krijgt. Het zal ook interessant zijn om te zien hoe de activiteit dichter bij de Bitcoin-halvering in 2024 toeneemt. Ik denk dan ook dat vanaf nu iedere Blue chip creator en/of gerespecteerd kunstenaar die overweegt om een collectie uit te brengen, dit op de chain zal doen waarop de kunst het beste én het veiligste tot haar recht komt: Bitcoin.